Girolamo Mauro – Fotografo

 

Credits:

Photographer: Girolamo Mauro